HEM

Aros El-Cad AB är er ELPROCAD leverantör med kunder över hela Sverige från Malmö i söder till Kiruna i norr. Aros El-Cad AB har mer än 25 års erfarenhet av ELPROCAD.

Nyheter

 

  • Thomas kommer att stå i Procad Systems monter (A01) på EasyFairs, ELMÄSSAN Syd 2018 24-25 jan 2018, i Malmö. Besök gärna honom om ni är där. Om ni behöver biljett så
  • Den senaste ELPROCAD Service Pack 5.0c10 finns nu för nedladdning.

OBS OBS. Ni som använder Dok80 som ritsätt ska INTE ladda ner ic 5c10

VIKTIG INFORMATION!

Leverantören av vår CAD-programvara BricsCAD, som ingår i ELPROCAD ic programmen, skickar ut information via email om att det finns en ny version att ladda ned av BricsCAD.

 

Ni ska INTE ladda ner denna version, utan kan förbise detta meddelande.

AROS EL-CAD AB, Logementsvägen 4, 281 35 Hässleholm

 

E-post: info@arosel-cad.se

Copyright @ All Rights Reserved